Download Mogivi – Đối Tác Môi giới 2.6 Apk for android

Download Mogivi - Đối Tác Môi giới 2.6 Apk for android

App Mogivi là nền tảng kẠt nối những nhà môi giới chưa từng quen biẠt nhau vẫn có đủ cơ sở tin cậy để cùng làm việc, trao đổi và chia sẻ thông tin nguồn hàng (share hàng) với nhau. Từ đó, giúp các thành viên tiếp cận được cơ hội kinh doanh, kẠt nối với các dự án bất động sản đang chào bán với thông tin, giá tốt nhất. Đồng thời, App Mogivi còn là công cụ hỗ trợ tối ưu cho công việc của môi giới: Xuất File hình ảnh dự án, thông báo khi có sản phẩm phù hợp với tiêu chí, cập nhật liên tục Data thị trường thứ cấp, cập nhật 24/7 tin tức, dự án hot,..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *