Download Momentus: gravid, mamma, hälsa 2.0.7 Apk for android

Download Momentus: gravid, mamma, hälsa 2.0.7 Apk for android

Momentus ger dig information och rådgivning om din hälsa efter graviditet och förlossning. I tidslinjen hittar du varje dag och vecka något nytt, framtaget av barnmorskor, läkare och fysioterapeuter.Uppemot 90% av alla kvinnor upplever besvär av olika slag efter att de fött barn! Samtidigt upplever många att deras egen hälsa efter förlossning lite åsidosätts och många har själva svårt att värdera vad som är “normalt” och inte. Barnet får mycket fokus och regelbundna kontroller (vilket vi såklart tycker är utmärkt), men den som fött hamnar lätt i skymundan.Vi tycker att det borde vara en självklarhet att du som fött barn får tillgång till lättillgänglig och medicinskt korrekt information om vad som händer i din kropp och ditt psyke tiden efter din förlossning. Dock upplever vi att det idag ställer stora krav på den nyförlösta att själv söka och värdera information. Detta vill vi ändra på!Vi vill:Momentus: gravid, mamma, hälsa latest version* Förse dig med uppdaterad och korrekt information i alla tänkbara format om vad som händer med dig och din kropp efter graviditet och förlossning.* Skapa samhörighet mellan dig och andra kvinnor i samma situation.* Bekräfta dig och ge dig trygghet. Du är viktig, dina upplevelser och känslor (oavsett vilka de är) är okej.* Guida dig rätt om det faktiskt är så att du har problem eller inte mår så bra fysiskt eller psykiskt.Genom vår tidslinje kan du få utvald information för just dig baserat på var i din resa du befinner dig.Vilka är vi?Vi är ett team av läkare, ingenjörer och småbarnsmammor som tröttnat på att kvinnor känner sig vilsna efter sin förlossning. Därför skapar vi Momentus – för dig, och för de 130 miljoner kvinnor som föder barn i världen varje år.Vi vill skapa appen utifrån de funderingar du och andra nyblivna mammor har, era upplevelser och vad ni hade önskat att ni hade vetat. Är det något särskilt ämne just du vill veta mer om? Hör gärna av dig till oss dina frågor, synpunkter, tankar och önskemål på Momentus.se!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *